محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

منابع انسانی

منابع انسانی

گروه لاستیک کاران برتر با هدف کارآفرینی و ارج نهادن به قشر جویای کار با بیش از 25 نفر به صورت مستقیم همکاری دارد که این افراد با مدارک تحصیلی دکترا، فوق لیسانس، لیسانس و دیپلم در قسمت های مختلف شرکت از جمله واحد فروش، امور مالی، بازرگانی، بازاریابی خدمات و خدمات پس از فروش، حمل و توزیع مشغول به کار هستند.
یکی از اهداف این گروه به روز بودن در تمامی زمینه ها بوده و در همین زمینه واحد مدیریت افتخار همکاری و اخذ راهنمایی و مشاوره از اساتید دانشگاه (PHD) در مورد امور مدیریتی و بازاریابی و فروش، کارشناسان ارشد امور بازرگانی و مراکز صنعتی و همچنین جهت رعایت حال و حقوق کارمندان و مشتریان خود، از مشاورین دولتی بهره می جوید.

مشاور تبلیغات

به صورت غیرمستقیم و فصلی نیز حدود 30 نفر با شرکت همکاری دارد.